Orientering

Hei alle sammen da skal vi komme med en oppdatering på hva som skjer i foreningen.
Som sikker alle vet så fungerer ikke hjemmesiden, vi har startet arbeidet med å få opp en ny side men foreløpig blir informasjon å komme hær.

Først til søknad om forpaktning av Syltefjordelven, søknad er sendt inn og det vil bli et medlemsmøte så snart vi for svar på søknaden.
Det vil komme til å bli en del endringer til neste år i forhold til krav FeFo stiller til forpakter og noen av endringene er beskrevet her:

– For å ha rett til å kjøpe sesongkort stilles det krav om dugnadsarbeid.
– Sesongkort skal selges til alle innbyggere i kommunen men pris vil kunne settes slik at det vil lønne seg å være medlem. Kort for medlemmer skal ikke koste mindre en 40% av kort for innbyggere i kommunen.
– Alle som er bosatt i Finnmark kan bli medlem og har da rett til sesongkort. Prisen på fiskekortet kan settes opp med 50% i forhold til bosatte i kommunen.

Oppsummering av fiskesesongen 2014:

– Det er solgt 852 døgnkort i år som utgjør 1625 fiske døgn.
– Sesongkort er det solgt 142 stk.
– Det er en nedgang fra 2013 da det ble solgt 1139 kort.
– Totalt innmeldt fangst av laks er 5104,9 kg. Av dette er 870 kg tilbake satt i elva.
– Totalt innmeldt sjørøye er 8,6 kg.
– Andel for ikke innrapportert kort utgjør 14% som ikke er bra. Det må nok gjøres tiltak for å få alle til å rapportere.
– Kamra nede i veikulpen kom ikke opp før 16.juli i år pga. flom, det ble registrert ca.2700 laks og ca.900 sjørøye. I perioden frem til kamra kom opp ble det meldt inn 360 laks på scanatura. Når vi ser på tall fra foregående år kan vi anslå at det gikk opp ca.4100 laks i år, av det er det fisket 1479. Gjennomsnitt vekt på laks i år er 2,82 kg.
– Det ble i juli kjøpt inn nytt kamera som skal plasseres i innløpet til ordo vannet, kamera er kun testet i år. Neste år har vi som mål å få kamera i drift så snart vannet er isfritt.
– Det er levert inn 110 skjellprøver under ordinert fiske og 44 prøver under indikator fiske i september.

Klubblokaler:

– Det vil bli behov for en del dugnadsarbeid i de nye klubblokaler som vi bygger hos Øystein Aarnes ved siden av gatekjøkken. Vi vil komme tilbake med tidspunkt når det er klart

Jakt/sportskyting

– På skytterbanen startet vi med 2 skyting 2 dager i uka i slutten av mai. Hadde for ungdom/ damer mellom kl.17.00-18.00 en av dagene og fra Kl 18.00 for alle begge dagene. Vi fant fort ut at vi kunne kutte ned til en dag i uka da det var lite oppmøte.
Hadde fra midten av juni skyting hver tirsdag, mellom 17.00-18.00 for ungdom/ damer, og fra Kl 18.00 for alle. Timen mellom 17.00- 18.00 dukket ingen opp noen av de dagene vi hadde skyting. Vi har gitt tilbud dette året til ungdom/damer om egen tid på banen og vi må vurdere om vi skal opprettholde det neste år. Ellers har det vært lite oppmøte på skytinger, det har kun vært en 6-7 personer i snitt de fleste ukene.

Hundeutvalget

– Hundeutvalget starter opp med trening hver onsdag kl. 18 utenfor Øfas

Til slutt vil vi informere om at styret har satt i gang arbeid denne uken med å lage ny driftsplan for elven. Å pga. de nye endringer som vil komme fra FeFo må også vedtekter redigeres. Alt det vil være klart i god tid før årsmøtet.

Hilsen
Per Arne Jørgensen

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.