Pressemelding

BJFF viser til sak om påståtte private rettigheter i Syltefjordelva.

At det skal finnes private rettigheter i elva, er helt nytt. Foreningen har forpaktet elva siden 1944, og det har ikke på noe tidspunkt vært hevdet at det foreligger private rettigheter i vassdraget. På bakgrunn av forpaktningene har BJFF solgt fiskekort til hele vassdraget.

Dersom det skal innføres private rettigheter i elva, kan det bety et helt nytt regime. Der noen få grunneiere vil kunne sitte med retten til ressurser som hittil har ligget til lokalbefolkningen og andre. Det innebærer endring av en praksis som har vart i over 70 år. BJFF mener at dette er svært uheldig for utviklingen av vassdraget som et felles gode.

Det har aldri vært tradisjon for å tenke privat grunneierrett i denne elva. Det er heller ikke dokumentert fra Vesterelv Fiskeforvaltnings side at det finnes. BJFF har hatt telefonisk kontakt med Statens Kartverk som bekrefter at det ikke er tinglyst fiskerett på aktuelle eiendommer. BJFF klarer heller ikke finne Vesterelv Fiskeforvaltning i noen offentlige registre.

Før det gjøres endringer i gjeldende praksis, må dette undersøkes grundig. Foreningen anser det ikke riktig å innføre noen endringer før dette er vurdert ordentlig.

Slik styret ser denne saken har Fefo gitt midlertidig fiskerett til en forening som ikke er registrert, eller til privatpersoner som ikke har tinglyst hverken eiendom eller fiskerett. Sannsynlig vil dette kunne gi en ny praksis for forvaltning av privat grunn i Finnmark.

BJFF vil for øvrig forholde seg til forpaktningskontrakten og praksis. Kontrakten gjelder «FeFos fiskerettigheter i Syltefjordvassdraget», som hittil har omfattet all fiskerett, noe som må videreføres. Videre gjelder kontrakten «den delen av vassdraget som fører anadrom laksefisk.»

Styret i BJFF

Kontaktinformasjon:

Helge Skattør             Sekretær BJFF           Tlf:       90067661

Per-Arne Jørgensen   Leder BJFF                Tlf:       93218734

Forpakters handlemåte overfor private fiskerettshavere

Informasjon om private grunneieres fiskerett i Syltefjordelva

Private grunneiere i Syltefjordelva 22

Retningslinjer forpaktning av laksevassdrag 2014 Spørsmål om privat fiskerett i syltefjordelven

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.