Fiskerett Syltefjordelven

Informasjon om fiskerett:

Styret i BJFF har mottatt brev fra FEFO der de vurderer fiskerettigheter i syltefjordelven, vi har ikke kommet med informert ennå pga. vi venter på vurderingen fra våres advokat.

Vis ikke fiskerett saken for en løsning før årsmøte vil styret be årsmøtet om fullmakt til å ta saken videre til retten. BJFF vil da på vegnet av lokalbefolkninger kreve at fiskerettigheter skal tilhøre lokalbefolkningen. BJFF vil prøve alle utveier før det blir nødvendig å ta saken til retten.

Finnmarkskommisjonen har nylig avgitt sin rapport for felt 6 Båtsfjord og Berlevåg. I tråd med mandatet er det tatt stilling til rettigheter på FeFo-grunn i feltet, og ikke på privat grunn. Det er konkludert med at det foreligger en rett til fiske i blant annet Syltefjordelva for lokalbefolkningen (se rapportens punkt 7.2.6).

 

BJFF sin advokat har kommet med følgende konklusjon på rapporten:

Det anføres fra denne side at det ikke bare er etablert en slik lokal fiskerett på FeFo-grunnen i elva, men også på privat grunn. En slik rett må anses opparbeidet i hele vassdraget, på bakgrunn av at bruken har vært den samme i hele elva, uavhengig av grunneierforholdet, og at både rettsoppfatningene og praksisen synes å ha vært lik med hensyn til retten til fiske på privat grunn og stats-/FeFo-grunn. Når det har kunnet bli opparbeidet en fiskerett på stats-/FeFo-grunn, som senere reguleringer og forpaktningsordning ikke har kunnet rokke ved, må det i alle fall tilsi at en fiskerett for lokalbefolkningen på privat grunn er i behold, all den tid de private grunneierne har vært tilnærmet fullstendig passive overfor det fisket som har funnet sted. Dette må innebære at den lokale fiskeretten som opprinnelig må anses å ha vært i hele vassdraget, ikke har falt bort, men gjelder like fullt i dag, også på privat grunn.

Båtsfjord jeger og fisk ber medlemmer om hjelp til å finne de som styrer eiendommene på de forskjellige skjøter. Det fleste eiendommer er uoppgjort bo. De som står som eiere er dessverre gått bort for lang tid siden. På hjemmesiden våres ligger det en foreløpig liste over eiendommer langs elven.

Adresser grunneiere

Når det gjelder årsmøte skal vi prøve å få det til så snart som mulig når regnskapet ferdig.

 

Hilsen

Per Arne

 

 

Brev fra FEFO : FeFos fiskerett og forpaktning av Syltefjordelva

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.