Dom fra lagmannsretten.

Hålogaland lagmannsrett har avsagt dom i fisk rettsaken i syltefjordelven.
Retten har konkludert med at lokalbefolkningen ikke har opparbeidet fiskerett på de private strekningene i Syltefjordelva med grunnlag i lang tids bruk eller på annet grunnlag, og at grunneierne innehar ordinær fiskerett. Videre har retten heller ikke funnet at praksisen med at BJFF har solgt fiskekort gjeldende for hele vassdraget siden 1944, er et festnet forhold.

Det har vært avholdt møter i foreningen når viktige veivalg skulle foretas i denne saken. Det innkalles derfor til medlemsmøte for å gjennomgå dommen og hvordan BJFF skal forholde seg til den.

Medlemsmøtet avholdes på klubbhuset torsdag 20.september klokken 18:00.
Dommen vil bli offentliggjort på hjemmesiden inne kort tid

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.