Informasjon om rettsaken

Jeg registrerer at enkelte personer på Facebook ytrer seg om at styret i Båtsfjord jeger og fiskeforening har påvirket medlemmer til å stemme ja for å gå til rettsak. Styret har under hele prosessen spilt med åpne kort over for medlemmer samt at retningslinjer i vedtekter er overholdt.
Da saken om fiskerett på eiendommene nede i syltefjorddalen kom opp i 2015, kom det som et sjokk for de som har jobbet for at syltefjordelven er blitt en god og attraktiv elv. At det nå er kommet noen private grunneiere som ikke har brydd seg i alt som har med elven og kultiveringsarbeid å gjøre, er tungt å svelge for alle som har brukt fritiden sin på dugnads arbeid i elven i mange tiår.
Båtsfjord jeger og fiskeforening har siden 1944 tilrettelagt og utført kultiveringsarbeid i elven.
Jeg har registrert på enkle sider på Facebook at det er kommet en del kommentarer fra personer som ikke har satt seg inn i saken, det første man bør gjøre er og møte opp på møter og ikke sitte i etterkant og kritisere.
Vi skal informerer litt om fremgangsmåte til styret hvordan vi har behandlet saken på styremøter og årsmøter:
På styremøtet 20.10.2015 besluttet styret å omdisponere midler i budsjettet, det til dekning av advokatutgifter og reiseutgifter, i forhold til fiskeretten i elven da vi fikk brev om at enkelte grunneiere stengte eiendommen for lokalbefolkningen.
Følgende endringer i budsjettet ble utført: Hytte Adamsdalen overført 27 000 kr, ungdomsarbeid overført 20 000 kr, drift av hytter overført 10 000 kr og tilrettelegging langs elven overført 25 000 kr. Dette beløpet utgjorde 82 000 kr og skal dekke kostnader, regnskap og årsberetning ble lagt frem for årsmøte og enstemmig godkjent.
På årsmøtet 9.mars 2016 ble det tatt opp som egen sak om å bevilge 300.000,- til å utrede saken om fiskerett, det var 78 medlemmer på det møte og 1.stemte imot å bevilge penger.
Styret Jobbet med saken og gikk gjennom arkivet i starten av 2016. På styremøte 13.april 2016 besluttet et enstemmig styremøte å fremme saken for årsmøte med anbefaling om å ta saken til tingretten.
Det ble avholdt ekstra ordinært årsmøte 10.mai 2016 og et enstemmig årsmøte godkjente at saken skulle tas til tingretten, det var skriftlig avstemming så ingen skulle føle seg presset til å følge styrets synspunkt. Advokat til foreningen var med på møtet og det ble opplyst at saken var helt åpen og man kan ikke være sikker på utfallet.
Den 13.juli 2016 tok vi ut stevning og saken ble berammet til mai 2017 men ble utsatt pga. det ikke var mulig å få til en befaring. Saken kom så opp 9.oktober og dommen ble avsagt 1.desember.
Totale kostnader i 2016 ble 260.335,-
På årsmøtet 14.februar 2017 ble det satt av 200.000,- til videre saksgang i saken, budsjettet ble enstemmig vedtatt.
Tingretten kom frem til at de private strekninger i syltefjordelven har privat fiskerett og vi fikk motpartens saksomkostninger.
Den 7.desember ble det avholdt styremøte og styret kom frem til å innkalle til ekstra ordinært årsmøte og anbefale årsmøte å anke saken til lagmannsretten.
Den 3.januar 2018 ble det avholdt ekstra ordinært årsmøte og det var 61 frammøtte. Det ble gitt en gjennomgang av saken og dommen. Dommen fra tingretten var også offentlig på våres hjemmeside.
Ved skriftlig avstemming ble det besluttet at dommen skal ankes med 38 mot 22 stemmer, en stemme var blank. Det ble samtidig fremlagt fra styret at vi hadde fått motpartens saksomkostninger og budsjettet for 2017 var overskredet.
Den 28.februar 2018 ble årsmøte avholdt og regnskapet for 2017 lagt frem til godkjenning, regnskapet ble enstemmig godkjent med 473.035 kroner brukt til rettsaken som var 273.000,- kroner over budsjettert.
Kostnader i år er kommet opp i ca. 340.000,- og da er motpartens saksomkostninger tatt med.
Foreløpige totale kostnader for rettsaken er kommet opp i 1.144.260,- inklusiv mva. Vi mangler fortsatt en del bilag på kostnader fra statsarkivet.
Da vi er en frivilligorganisasjon har vi i 2015 og 2016 fått igjen mva. på de utgifter vi har på saken. Vi har også søkt om å få det tilbakebetalt for 2017, vi regner med å få svar i månedsskiftet oktober/ november.
Nå når dommen fra lagmannsretten er kommet og retten kom fram til at de private har fiskerett på eiendommene er det opp til årsmøte i foreningen å ta avgjørelsen om dommen skal bli stående eller om den skal ankes, det er derfor bli innkalt til ekstra ordinære årsmøte.
Styret har hele tiden vært enige om at det er en sak som måtte inn for retten og at det er/var viktig å få en avgjørelse.
Alle er enige om at det har vært en kostbar sak for en forening som driver med frivillighetsarbeid men nå må vi stå sammen og komme oss videre. Det viktigeste nå er å jobbe før å få alle med på dugnadsarbeid så ikke 5-10 personer må utføre alt av arbeid i foreningen.

Hilsen på vegne av styret.
Leder Båtsfjord jeger og fiskeforening Per Arne Jørgensen

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.