Fiskekort

Informasjon om sesongen 2020 Syltefjordelven

Da er vi klar til en ny sesong og ønsker alle velkommen, fiskeregler er lik de i 2019. Det er nye kortpriser for sesongen 2020 da de ikke er endret siden 2015.

Vi har åpnet for salg av fiskekort til utenlandske borgere bosatt i Danmark, Finland og Island. Det vil ikke bli åpnet for salg til Svensk statsborgere bosatt utenfor Norge av hensyn til spredning av Covid-19. Ny vurdering vil bli tatt hvis Norske myndigheter åpner grenser for innreise uten karantene.

Fiskekort vil i år bli solgt hos Båtsfjord sport og Syltefjord Sommerkaffe.
Båtsfjord Sport vil selge kort mandag til fredag mellom klokken 09:00 til 16:00 og lørdag fra 10:00 til 14:00. Syltefjord Sommerkaffe vil ha åpningstid alle dager mellom klokken 11.00 og 18.00. Det er kun Båtsfjord Sport som selger sesongkort.
Alle medlemmer som skal kjøpe sesongkort må fremvise medlemsbevis. Det selges ikke sesongkort uten at medlemsbevis er fremvist. Hvis selger er i tvil om bosteds kommune kan selger kreve at kortkjøper fremviser skattekort.
Alle utsalgssteder har kortautomat for betaling.
Alle utsalgssteder desinfiserer i år og alle tilreisende utenfor Båtsfjord kommune må desinfisere alt utstyr. Det er egne regler for desinfisering pga. Covid-19.
Ønsker alle en fin fiskesommer, husk ta vare på naturen og vis smittehensyn til andre fiskere.

Fiskekortpriser sesongkort 2020.

Fiskekortpriser Ordovannet 2020

Fiskekortpriser døgnkort medlemmer 2020.

Fiskekortpriser tilreisende og ikke medlemmer 2020.

FISKEREGLER FOR SESONGEN 2020 SYLTEFJORDELVEN

Covid-19 hensyn under laksefiske

Covid-19 hensyn ved desinfisering i 2020