Isfiske

Her får du kjøpt fiskekort

Fiskereglerisfiske

Alle tilreisende fiskere som ikke er bosatt i Finnmark skal desinfisere fiskeutstyret sitt.

Fiskeren er selv ansvarlig for at utstyr ikke bærer smitte. Båtsfjord JFF krever dokumentasjon på desinfisering

For fiskere bosatt i Finnmark kreves følgende: Fiskeutstyr, båter og andre mulige smitteførende gjenstander skal tørkes, fryses eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag.

Det er lov å fiske på isen fra 1. januar til 31. mai

Det er kun tillatt å fiske med håndsnøre og inntil 3 kroker.

Det er fiskeforbud 200 meter fra inn- og utløpsoser.

Ikke flytt eller sett ut fisk uten tillatelse.

Ikke vask eller sløy fisk i andre vassdrag enn der du fisket den.

Ikke flytt utstyr til et nytt vassdrag uten å tørke eller desinfiser det.

Ikke slå ut vann i et annet vassdrag enn der det er hentet

Det er ikke nødvendig med fisketrygdavgift på isfiske.