Styret og Utvalg

 

Leder Per Arne Jørgensen
Nestleder Ketil Pettersen
Sekretær Helge Skattør
Styremedlem Tor Anders Eriksen
Fiskestell Utvalg
Leder Håvar Sandberg
Medlem Vidar Eriksen
Medlem Kurt Eriksen
Medlem Per Ingebrigtsen
Medlem Dan Robin Olsen
Materialforvaltning
Leder Arvid Henriksen
Medlem Rune Eriksen
Medlem Thomas Kollstrøm
Ungdoms Utvalg
Leder Sondre Pettersen
Medlem Jere Myhre
Medlem Benjamin Johansen
Jakt/skyte Utvalg
Leder Ketil Pettersen
Medlem Kjetil Eriksen
Medlem Frank Cato Johansen
Medlem Irene Nilsen
Kvinne Utvalg
Leder Katrine L. Olsen
Medlem Mathilde Godtvassli
Medlem Mette Gotvassli
Medlem Jane Sanberg
Medlem Sylvi Hansen
Valg komite
Leder Torgeir Jakobsen
Medlem Dagbjart Krabenhøft
Medlem Tommy Kollstrøm