Styret og Utvalg

Leder Per Arne Jørgensen
Nestleder Ketil Pettersen
Sekretær Helge Skattør
Styremedlem Tor Anders Eriksen
Fiskestell Utvalg
Leder Vidar Eriksen
Medlem Ståle Risvik
Medlem Kurt Eriksen
Medlem Per Ingebrigtsen
Medlem Dan Robin Olsen
Materialforvaltning
Leder Arvid Henriksen
Medlem Rune Eriksen
Medlem Kjetil Løkås
Ungdoms Utvalg
Leder Sondre Pettersen
Medlem Jere Myhre
Medlem Benjamin Johansen
Jakt/skyte Utvalg
Leder Elisabeth Kvivesen
Medlem Frank Cato Johansen
Medlem Kjetil Eriksen
Kvinne Utvalg
Leder Katrine L. Olsen
Medlem Mathilde Gotvassli
Medlem Mette Gotvassli
Medlem Jane Sandberg
Medlem Sylvi Hansen
Medlem Elisabeth Kvivesen
Valg komite
Leder Torgeir Jakobsen
Medlem Dagbjart Krabenhøft
Medlem Tommy Kollstrøm