Syltefjordeleven

Båtsfjord Jeger og Fiskerforening
er forpakter av Syltefjordelva i Båtsfjord Kommune. Elva er ca 35 km lang. Starter i Ordo og har utløp i Hamna (Syltefjord).
Både elva og vannet (Ordo) er forpaktet av Båtsfjord Jeger og Fiskerforening.

De siste årene har laksefisket tatt seg kraftig opp i elva. I år 2004 ble det fisket 700kg og 2005  økte det til  1700 kg laks i elva. De siste årene har fangsten ligget på rund 5.tonn.

Beliggenhet og terrengbeskrivelse:
mot-revet_f Kulpene langs elven er lett tilgjengelig. Tidlig i sesongen er det en fordel å fiske øverst i elva. Fra midten av juni kan hele vassdraget fiskes.

 

Veibeskrivelse:
Fra riksveien (891) går det god kjørbar vei til Ordo og ned til Adamsdalen. For å komme ned til elven, følger en riksveien til Båtsfjord og kjører mot Syltefjord.